Generation Rate for the month of April 2024
LOGO Billing Rate for the month of April 2024:
Connection Type Rate per KwH
Residential PHP 9.7232 / KwH
BAPA PHP 9.7232 / KwH
Low VoltagePHP 8.7696 / KwH
Commercial PHP 8.7696 / KwH
Industrial PHP 8.7696 / KwH
Public Bulding PHP 8.7696 / KwH
Street Lights PHP 8.7696 / KwH
Special Lighting PHP 8.7696 / KwH
High VoltagePHP 7.2478 / KwH
Commercial PHP 7.2478 / KwH
Industial PHP 7.2478 / KwH
Public Building PHP 7.2478 / KwH

OPERASYON AT SERBISYONG HATID NG CANORECO

Ang bawat Electric Cooperative sa buong Pilipinas ay nasasakupan ng batas at kapangyarihan ng Department of Energy (DOE) na may kontrol sa mga programa at gawain ng gobyerno kaugnay ng energy industry. Dahil dito, ang lahat ng gawain ng mga Electric Cooperatives katulad ng CANORECO ay kailangan na sumusunod…


Read more

MGA AHENSYANG NAKAKASAKLAW SA CANORECO
Mission

To provide a competitive, reliable and efficient power service that will uplift the standard of living of the member-consumer-owners.

Vision

To be a diamond awardee electric cooperative providing excellent customer service.

Recent Events

𝐂𝐀𝐍𝐎𝐑𝐄𝐂𝐎, 𝐓𝐚𝐠𝐮𝐦𝐩𝐚𝐲 𝐧𝐚 𝐍𝐚𝐢𝐩𝐚𝐬𝐚 𝐚𝐧𝐠 𝟏𝐬𝐭 𝐒𝐮𝐫𝐯𝐞𝐢𝐥𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐭 𝐬𝐚 𝐏𝐚𝐧𝐠𝐚𝐥𝐚𝐰𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐚𝐨𝐧 𝐧𝐠 𝐈𝐒𝐎 𝟗𝟎𝟎𝟏:𝟐𝟎𝟏𝟓 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐍𝐢𝐭𝐨Read more

CANORECO, Pitong Taon Nang Category “AAA” (Triple A) ECRead moreRead more

To view previous Billing Rates click HERE

CANORECO Main Office is located at J.P. Rizal Street Daet, Camarines Norte

CANORECO is located at Brgy. Itomang, Talisay, Camarines Norte